Onze Bokken‘Mijn naam is Adri van Bentum, ik ben 52 jaar en geboren en getogen op de boerderij waar ik nu woon. In 1993 heb ik samen met mijn vrouw de boerderij van mijn ouders overgenomen. We hadden toen koeien, varkens en schapen. Omdat we weinig uitbreidingsmogelijkheden hadden zijn we in 1996 overgegaan op het melken van geiten. Voor een melkgeitenbedrijf was namelijk geen melkquotum nodig. We zijn gestart met zo’n 375 geiten en we willen doorgroeien naar maximaal 1250 geiten, zodat we een ouderwets eenmansbedrijf kunnen blijven.

Als alle 1250 geiten elk jaar zouden lammeren dan hebben we ook elk jaar zo’n 1200 bokjes. Deze bokjes hebben in principe geen functie op een melkgeitenbedrijf. Dit is de reden dat wij ervoor kiezen om niet elk jaar alle geiten af te laten lammeren, waardoor er veel minder bokjes geboren worden. De melkgeiten gaan weer bij de bok zodra de melkgift onder een bepaald niveau is gezakt.

Wel gaan alle jonge geitjes bij de bok, zodra ze geslachtsrijp zijn. Een geit gaat immers pas melk geven zodra ze gelammerd hebben. Voor de bokjes die bij ons geboren worden zoeken we naar een duurzame oplossing,zij kunnen er niets aan doen dat ze als bokje geboren worden en verdienen dezelfde opfok als hun zusjes. Vandaar dat we heel blij zijn met de samenwerking die tot stand is gekomen met Out of the Bok. De bokjes krijgen voeding die erop gericht is om tot een goede kwaliteit vlees te komen. Uiteraard wordt hierbij de gezondheid nauwlettend in de gaten gehouden.’